KASHMIR

SRINAGAR–KATRA–VAISHNODEVI-PAHALGAM-GULMARG–SRINAGAR
SRINAGAR – PAHALGAM – GULMARG – SRINAGAR (06 NIGHTS / 07 DAYS)
SRINAGAR – PAHALGAM – GULMARG –SONMARG – SRINAGAR (06 N / 07 D)
SRINAGAR – PAHALGAM – GULMARG –SONMARG – SRINAGAR (05 N / 06 D)
SRINAGAR – PAHALGAM – GULMARG – SRINAGAR (04 NIGHTS / 05 DAYS)
SRINAGAR –GULMARG – PAHALGAM – SRINAGAR (04 NIGHTS / 05 DAYS)
SRINAGAR – PAHALGAM –GULMARG – SRINAGAR (03 NIGHTS / 04 DAYS
SRINAGAR – GULMARG – SRINAGAR (03 NIGHTS / 04 DAYS)