Shirdi

CELEBRATION INN SAI SANJIVANI (3*)
SAI MIRACLE INN
SAI SAHAVAS (3*)