Jaisalmer

HOTEL RANG MAHAL (4*)
LE ROYAL CAMPS (3*)
THE DESERT SAFARI CAMPS (3*)